Вход за клиенти

Управление и поддръжка на етажна собственост

upravlenie-i-poddrazhka
цена
За апартамент на пенсионери или хора в неравностойно положение

4.80
левa

За апартамент

7.20
левa

С какво се отличаваме?

Безплатно за Вас:

Организираме снегопочистване.

Организираме обезпаразитяване веднъж годишно на общи части на сградата.

Заснемаме вашия покрив с дрон – най – лесният и бърз начин за констатиране на теч.

Съдействаме за това да имате допълнителни приходи, като управляваме общи помещения за етажната собственост чрез отдаване под наем на помещения, поставяне на рекламни пана в сградата и др.

Съдействаме за индивидуална юридическа защита на членовете на етажната собственост срещу Топлофикация София, ЧЕЗ Електроразпределение, Софийска вода и други на преференциални условия като им осигуряваме безплатна правна помощ.

Ако не сте доволни от услугите ни, ние ви даваме срок, в който имате право да се откажете от нас без неустойки.

Желаем и държим на обратната връзка!


Какво включва поддръжката и управлението?

administrativno-upravlenie

Административно управление:

 • Регистрираме Ви в общината като Етажна собственост.
 • Изготвяме електронна книга на Етажната собственост.
 • Свикваме, провеждаме и протоколираме Общите събрания.
 • Следим изпълнението на взетите решения на Общо събрание на Етажна Собственост.
 • Организираме цялостна поддръжка на Етажната собственост.
 • Представляваме Етажната собственост пред трети лица /администрация, Софийска вода, Топлофикация София, ЧЕЗ Електроразпределение и други/.

Финансов аспект:

 • Събираме месечните вноски така, както е удобно за Вас: чрез мобилен касиер на място (в брой или чрез ПОС терминал), чрез Easy Pay или по банков път
 • Управляваме Фонд „Ремонт и обновление“.
 • Изготвяме на оптимизиран проект на бюджет.
 • Плащаме в срок всичките Ви разходи.
 • Отчитаме се ежемесечно пред Вас относно приходите, разходите, платените и неплатените вноски към Етажната собственост, като предоставяме информация на табло във входа и в отдалечената ни електронна система в сайта.
finansov-aspekt
tehnicheska-poddrazhka

Техническа поддръжка:

 • Организираме периодични технически прегледи на сградата.
 • Реагираме незабавно при аварии благодарение на денонощна телефонна линия за спешни сигнали.
 • Отстраняваме установени неизправности, като осъществяваме и планови ремонти.
 • Осъществяваме надзор над лицата, които извършват услуги по поддръжка на съоръжения.

Покритие на услугата:

Услугата се предоставя в гр. София.


Управление на имоти, отдавани под наем:

 • Консултираме Ви относно цените на имотите във Вашия район
 • Намиране на перфектния наемател
 • Юридическа консултация и изготвяне на всички необходими документи
 • Събиране на месечния наем
 • Заплащане на комунални услуги
 • Проверки на жилището на място
 • Съдействие при технически проблеми и аварии
 • Представителство на собственика пред трети лица


Плюсовете за Вас:

 • Спестявате време
 • Оптимизирате разходите за брокери и поддръжка
 • Гарантирате си доброто състояние на имота
uprablenie-na-imot-pod-naem

Други услуги

uridichesko-obsluzhvane

Юридическо обслужване, изкупуване и събиране на вземания

 • Събираме просрочените задължения с колекторски отдел, менажиран от добри адвокати, специализирани в етажната собственост, а когато това не даде резултат, осъждаме длъжника в най-кратък срок.
 • Осигуряваме юридическа защита интересите на Етажната собственост чрез представителство пред трети лица и пред съда, като подаваме искове, заявления, жалби и др.
 • Изготвяме правилник за вътрешния ред на Етажната собственост.
 • Изкупуваме вземанията на Етажната собственост

С какво се отличаваме?

Съдействаме за осигуряване безплатна индивидуална юридическа защита на членовете на етажната собственост срещу топлоснабдителни, електроразпределителни, водоснабдяващи дружества и др. на преференциални условия.


Брокерски услуги

Интересува Ви как да защитите имота си от наводнения, природни бедствия и др., ние ще Ви помогнем с избора на застраховател с най-добрите условия

За нас е изключително важно услугата, която предоставяме, да добавя стойност и да помага в намирането на възможно най-добрите решения.

НАШИЯТ ВХОД има партньорски отношения с водещи брокери в страната, чрез които можем да предоставим ексклузивни оферти само за нашите партньори.

brokerski-uslugi
investicionno-finansovo-konsultirane

Инвестиционно и финансово консултиране:

Планирате ремонт или нова инвестиция? Не разполагате със 100% от необходимата сума и Ви е необходимо финансиране? Спестете време и получете оферти за финансиране от водещи банки в България!

Оставате на нас да договорим най-добрите и преференциални условия за Вас

Оставате на нас и проверката на „ситния шрифт” в договора.