Вход за клиенти

Политика за поверителност на „НАШИЯТ ВХОД“ ООД

Във връзка със защита данните, ние, „НАШИЯТ ВХОД“ ООД, ЕИК 206143288, (наричано по-долу „НАШИЯТ ВХОД”) като собственик на сайта www.nashiatvhod.bg , приемаме за  наше задължение да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване. 

Политиката за поверителност на НАШИЯТ ВХОД е изготвена в съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните Регламент (ЕС) 2016/679, при съобразяване на изискванията на европейското и българското законодателство, което урежда материята и е със съдържание, както следва: 

I. Какви могат да бъдат личните данни, събирани от нас?  

II. Какви са целите на обработката на личните данни?

III. Какъв е периодът на съхранение на личните Ви данни? 

IV. Обработваме ли личните Ви данни чрез бисквитки?

V. На какво основание обработваме Вашите данни?

VI. Какви са правата Ви по защита на данните? 

VII. Как да упражните правата си?

VIII. Как ще се информирате относно промяна на политиката ни на поверителност? 

IX. Какви са методите за защита на личните Ви данни? 

Ние отговаряме за обработката и съхранението на данните ви при спазване принципите за прозрачност, справедливост и сигурност.  Можете да отправяте всякакви въпроси, свързани обработване, съхранение и опазване на Вашите лични данни, до екипа ни на имейл: office@nashiatvhod.bg . 

 1. Какви могат да бъдат личните данни, събирани от нас?  

Когато се регистрирате при нас или когато подавате запитване чрез сайта, ни предоставете следните Ваши лични данни:

• Име /собствено, бащино, фамилия/;

• Телефонен номер;

• Електронна поща

• Адрес 

 1. Какви са целите на обработката на личните данни? 

Основната цел е да имаме възможност да ви предоставяме услугите, за които сте се регистрирали на нашия сайт, като обезпечим възможността да Ви съдействаме качествено и в срок. 

Данните за контакт могат да бъдат използвани от нашия екип и с маркетингови цели. Имейл адресът, който ни предоставяте с изпращане на запитване като потребител на нашата услуга, може да бъде използван за целите на директния маркетинг, в който случай правните основания за обработката биха представлявали легитимен интерес съгласно чл. 6, ал. 1, буква “е” на Общия регламент. Такива случаи могат да са: предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес; промотиране и маркетиране допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас. Ние изготвяме бюлетин, който е съобразен с търсенията на нашите потребители, и е възможно да сте таргетирани, като лице, за което представлява интерес селектираната в бюлетина информация,  и същият да Ви бъде изпратен по имейл. 

Личните Ви данни могат да бъдат обработвани, когато НАШИЯТ ВХОД е призован да сътрудничи в различни производства, включително досъдебни, съдебни и административни производства, свързани с искове и спорове на потребители и др., като изброяването не е изчерпателно. 

Ние обработваме Вашите данни и при необходимост от установяване на контакт с Вас, водене на кореспонденция и посредничество по повод предоставяните от нас услуги. 

 1. Какъв е периодът на съхранение на личните Ви данни? 

Ние съхраняваме отговорно личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта /целите/, за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.  

 1. Обработваме ли личните Ви данни чрез бисквитки? 

Възможно е да събираме Ваши лични данни посредством бисквитки, за което може да се информирате тук: Политика за бисквитки.

Освен това когато използвате уебсайта, информацията се събира автоматично, като част от нея може да са и данни като езикови настройки, IP адрес, настройки на устройството, операционна система на устройството, време на използване, заявен URL адрес и др.

 1. На какво основание обработваме Вашите данни? 

Легитимен /законен/ интерес

Съхраняваме информацията, въведена от Вас в акаунта Ви, или в изпратена през нашия сайт заявка, с цел да Ви съдействаме. Налице е легитимен интерес при използване на тази информация за бъдещи маркетингови кампании с цел да ви уведомяваме за оферти и възможности, които да са полезни за Вас. 

 По повод изпълнение на договор:

Събираме Вашите лични данни при доставяне на услугата си, като обработваме Вашата платежна информация, за да можем да потвърдим, че сте извършили плащане.  Освен това с цел изпълнение на задълженията ни към вас, при необходимост може да прехвърлим вашите лични данни на трети лица, примерно куриерски фирми,  банки, доставчици на платежни услуги и др., които обработват платежни документи. Ако получателите на вашите данни са извън ЕС, ние предоставяме гаранции, че данните ви се обработват с дължимата грижа, като инкорпорираме клаузи в договорите с доставчиците на съответните услуги. 

      Съгласие

Ако сте се абонирали за нашият бюлетин, необходимите лични данни ще бъдат обработвани въз основа на Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, като напишете кратко писмо до office@nashiatvhod.com или кликнете върху бутон “Не желая да получавам повече имейли/известия от НАШИЯТ ВХОД”, като отговор на получен от нас имейл. 

 1. Какви са правата Ви по защита на данните? 

Според Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) имате следните права:

 • Право на достъп до данни, съхранявани или обработвани от нас. 
 • Право на коригиране на личните данни, включително допълването им. 
 • Право на преносимост на данни, когато желаете предоставените от вас лични данни да получите в технически формат. 
 • Право на възражение срещу обработката на личните ви данни, с което се задължаваме да не ги обработваме за вбъдеще /примерно при директен маркетинг/.   
 • Право на оттегляне на съгласието, тогава, когато съгласието е правно основание за обработване на данните ви.  
 • Право „да бъдете забравени“, което означава, че имате право личните Ви данни да бъдат изтрити, когато вече не са необходими за изпълнение на заявена услуга при спазване изискванията на чл. 17 от Общия регламент. 
 • Право на ограничаване на обработката, когато вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но трябва да ги съхраним, за да се ползват при защита по съдебни и други производства. 
 1. Как да упражните правата си? 

За да упражните правата си, можете да се свържете с нас, с писмено искане на office@nashiatvhod.bg или да изпратите писмено искане на адреса и седалището на управелние на НАШИЯТ ВХОД  по обикновена поща на адрес: гр. София, п.к. № 1225, ул. „Г.С.Раковски“, № 42, ет. 2. 

Ние ще се отзовем незабавно на всяка Ваша молба или искане.

 1. VIII.Как ще се информирате относно промяна на политиката ни на поверителност? 

При необходимост от промяна на политиката за поверителност ще изготвим съобщение на сайта. Освен това, ще ви уведомим и по имейл когато предстоят промени по нея.  

 1. Какви са методите за защита на личните Ви данни? 

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от Вас, са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. С цел трети лица да не могат за злоупотребят с вашите лични данни, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като  данните се пренасят чрез SLL криптиране.